Česká liga proti epilepsii uvádí knihu:

"Farmakorezistentní epilepsie"

| Aktuality | Termín vydání: 24.září 2004. | Obsah | Autorský kolektiv | Předmluva | Vydává: TRITON |


Aktuality


24.září 2004:

Publikace je vydána nakladatelstvím TRITON.14.září 2004:

Publikace je v tisku a bude k dispozici v Průhonicích 24. a 25.září 2004.7.dubna 2004:

Obrázky chystané pro publikaci: zde15.března 2004:

Dohoda mezi editory a firmou Triton o vydání připravované publikace v tomto nakladatelství.18.listopadu 2003:

Úvodní slovo koordinátora projektu:


Vážení přátelé,

na listopadovém Výboru ČLPE vyvstala nutnost prověřování odborných znalostí u adeptů na statut epileptologa. Proto jsme s různými kolegy konzultovali otázku adekvátního nadstavbového edukačního materiálu v češtině, který by posloužil k přípravě zájemců o MCQ (tak, abychom s klidným svědomím mohli absolvování testu požadovat jako nezbytnost pro udělení statutu). Se všemi jsme se shodli na absenci takového textu.

V nedávné době publikované monografie o epilepsii jsou dost obecné a příliš se nevěnují specifickým oblastem spojeným s farmakorezistentní epilepsií (příčiny intraktability, pseudofarmakorezistence, indikace operační léčby, epileptochirurgické zákroky včetně VNS a gamanože, předoperační vyšetření včetně semiinvazivních a invazivních postupů, pooperační péče, Engelova klasifikace, neuropsychologické vyšetřování, psychiatrické aspekty intraktabilní epilepsie atd), tedy tématům jejichž zvládnutí je prioritně požadováno po specializovaných epileptolozích.

Zdá se nám tedy logický návrh - urychleně připravit k publikaci monografii přímo zaměřenou na intraktabilní epilepsie, která by současně posloužila jako doporučený učební text a podklad pro vypracování a složení diskutovaného MCQ. Jedním z cílů naší aktivity je vytvoření "konsensu odborníků k danému tématu", proto považujeme za vhodné, aby se na textu společně podíleli přední čeští epileptologové.

Učebnice by podle potřeby byla v elektronické podobě vždy po určité (např. 2-3leté) periodě aktualizována.

Předpokládáme kompletizaci textu maximálně do konce května roku 2004 (předpokladem je obdržení jednotlivých kapitol od autorů nejpozději do konce dubna 04).

koordinátor projektu: doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., milan.brazdil@fnusa.cz

Last update:

Founded 7.4.2004, Martin Tomasek ©

Centrum pro epilepsie, Motol